EnviMap - Raporty oddziaływania na środowiskoRaport oddziaływania

Karta informacyjna przedsięwzięcia przygotowana w EnviMap zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Ustawodawca wskazuje między innymi na takie jak: rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, informacje o powierzchni zajmowanej nieruchomości, rodzaj technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia, przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji, lokalizacja względem obszarów chronionych, informacje o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, czy informacje o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów.


EnviMap Krzysztof Pyszny
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
Tel.: 504278080
NIP: 6272468074
WWW: